شروعی دوباره

ماه ها است که ننوشته ام. به دلایلی همه نوشته های این وبلاگ را نیز از دست داده ام. میدانم که چیز خاصی از دست نرفته است. و بیشتر از آن میدانم که باید بنویسم. همانطور که روبه روی پنجره نشسته ام و به بخار روی چای نگاه می کنم به روزهای رفته و روزهای …

بیشتر بخوانید