برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

شروعی دوباره

ماه ها است که ننوشته ام. به دلایلی همه نوشته های این وبلاگ را نیز از دست داده ام. میدانم که چیز خاصی از دست نرفته است. و بیشتر از آن میدانم که باید بنویسم. همانطور که روبه روی پنجره نشسته ام و به بخار روی چای نگاه می کنم به روزهای رفته و روزهای …

بیشتر بخوانید

دسته‌ها