امنیت

توماس هابز در بخشی از کتاب ارزشمندش، لویاتان این گونه می  نویسد: «یک میل کلی بشریت، آرزوی قدرت همیشگی و مداوم است که فقط با مرگ پایان می پذیرد. علت آن، همیشه، امید برای رسیدن به شادی و لذتی عمیق تر از چیزی که قبلا کسب شده است نیست. یا اینکه او نمی تواند با …

بیشتر بخوانید

بودن یا نبودن/هملت

یکی از بخش های زیبای نمایشنامه هملت، شاهکار شکسپیر، مونولوگ معروف هملت با تصویر و صدای بی نظیر بندیکت کامربچ در تئاتر باربیکن لندن، در ذهن من نقش بسته است: بودن یا نبودن، مسئله این است: آیا شریف تر آن است که ضربات و لطمات روزگار نامساعد را متحمل شویم. یا آنکه سلاح نبرد به …

بیشتر بخوانید