برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

چهل روز بعد

لطفی بوشناق آهنگساز و خواننده مطرح تونسی، ترانه زیبایی دارد به نام وطن، در بخشی از آن می گوید:

زمانه گواهی می دهد،

محال است من مثل شما باشم.

من فقط یک رویا دارم،

اینکه وطنم را برایم بگذارید.

بدون جنگ ،

بدون ویرانی

بدون مصیبت ،

بدون رنج.

همه مناصب و کاسبی ها را بردارید و بروید،

اما وطن را برایم باقی بگذارید.

40 روز بعد است. خشمگین هستیم و امیدوار. نه امید به بازگشت به روزهای پیش از این 40 روز.

بلکه امید به روزهایی که هیچ شباهتی به هیچ روزی در گذشته نداشته باشد.

14