برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

برای تو

برای تو

و برای آنهایی که دوستشان داریم 

و ‌ آخرین چیزی که در دنیا می خواستیم 

آزار دادنشان بود

اما به اشتباه، آزارشان دادیم.

****

این سکانس زیبا از سریال کم نظیر Ted lasso

را گاهی تماشا می کنم. 

گاهی در نقشِ مخاطب و این روز ها 

در نقشِ راوی.

لحظاتی را همراهِ من تماشا کنید. 

5